ĆWICZENIE WOJSKOWE WZDŁUŻ WSCHODNIEJ GRANICY

Dowództwo WZZ Podlasie informuje, że na terenie powiatów: bialski, łosicki, radzyński, parczewski, łukowski, włodawski w terminie 26.10.2023 r.  – 29.10.2023 r. odbędzie się ćwiczenie wojskowe. W związku z tym, spodziewany jest wzmożony ruch wojsk.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Realizując Uchwałę Nr V/25/15 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Łomazy zaprasza do udziału w konsultacjach Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

Termin konsultacji: od 19 października do 02 listopada 2023 roku.

Więcej na stronie BIP urzędu

„Przebudowa drogi powiatowej 1056L i 1078L wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Huszcza” - objazd na czas wykonania warstw bitumicznych

Herb GminyPrzedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1056L i 1078L  od dnia 23.10.2023r. do dnia 31.10.2023r. zostanie zamknięta dla ruchu kołowego droga powiatowa
Nr 1056L od mostu na rzece Grabarka do skrzyżowania z drogą powiatową 1078L.

Czytaj więcej...

Zimowe utrzymanie dróg

W związku ze zbliżającym się okresem zimowego utrzymania dróg Wójt Gminy Łomazy zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania ofert na odśnieżanie dróg gminnych.

Czytaj więcej...

Informacja - dodatkowy odbiór bioodpadów

Wójt Gminy Łomazy informuje, że w dniu 2 listopada 2023 r. odbędzie się dodatkowy odbiór bioodpadów zielonych od mieszkańców gminy Łomazy (tj. ze wszystkich miejscowości w gminie, w tym w miejscowości Łomazy). Osoby chcące skorzystać z powyższego rozwiązania, proszone są o wystawienie bioodpadów zielonych przed własną nieruchomość zgodnie z obowiązującymi zasadami.